Regulamin wystawiania opinii

1. Sklep APUS.PL udostępnia Kupującemu możliwość umieszczania opinii o
zakupionych towarach. W sytuacji w której użytkownik serwisu APUS.PL decyduje się na
umieszczanie swojej opinii musi stosować się do następujących wymogów:
o Opinia powinna dotyczyć wyłącznie zakupionego produktu. Możesz opisać jego
wady, zalety, funkcjonalność i doświadczenia związane z używaniem produktu.
o Twoje komentarze powinny odnosić się do tematyki artykułu, który komentujesz.
o Możesz napisać jedną opinię o danym produkcie. Nie opublikujemy Twoich kolejnych
opinii o tym samym produkcie.
o Jeśli zalogujesz się na swoje konto w naszym sklepie i kupisz jakiś produkt, a potem
umieścisz opinię o tym produkcie, oznaczymy ją etykietą „Potwierdzony zakup”.
o Jeśli umieszczasz opinię jako niezalogowany użytkownik, poprosimy Cię o Twój
adres mailowy do ewentualnego kontaktu. Twój adres nie będzie widoczny dla innych osób.
o Zanim umieścisz opinię upewnij się, że jej treść jest zgodna z prawem, dobrymi
obyczajami i nie narusza praw oraz dóbr osobistych innych osób.
2. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
o ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek,
o oznaczenie użytkownika (imię lub nick),
o adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
o treść opinii
3. Twoje opinie nie mogą:
o rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny;
o zawierać wulgaryzmów;
o nawoływać do przemocy lub nienawiści;
o propagować jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
o nawoływać do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalać
taką nienawiść;
o znieważać grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności
płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej
bezwyznaniowości;
o zawierać treści, które powszechnie mogą zostać uznane za znieważające lub
zniesławiające daną osobę;
o głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
o służyć prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, w tym m.in.: służyć do
popełnienia przestępstwa oszustwa, wyłudzenia środków finansowych;
o stanowić czynów nieuczciwej konkurencji, naruszać praw autorskich lub praw
własności przemysłowej;
o polegać na niedozwolonych działaniach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie
produktów, usług, projektów, zbiórek, w tym także promowaniu produktów i usług naszej
konkurencji;
o zawierać odnośników do innych stron internetowych;
o zawierać szczegółowych danych osobowych;
o naruszać obowiązującego porządku prawnego lub dobrych obyczajów w inny sposób.
4. Odpowiadasz za treść swoich opinii.
5. Opinia, którą zamieszczasz, ma pomóc innym w wyborze produktu. Dlatego nie pisz
opinii, jeśli:
o chcesz zgłosić produkt do reklamacji. W takim przypadku skorzystaj z informacji na
naszej stronie, zadzwoń pod numer 42 640 73 23 lub wyślij mail na adres: sklep@apus.pl
o chcesz podzielić się opinią na temat obsługi, działania naszego sklepu lub przekazać
nam sugestie, jak możemy ulepszyć naszą obsługę. W takim przypadku napisz na adres:
sklep@apus.pl
o masz pytanie o produkt, jego dostępność lub cenę. W takim przypadku zadzwoń do
Działu Obsługi Klienta pod numer 42 640 7323 lub napisz na adres: sklep@apus.pl
6. Sprawdzamy wszystkie opinie, które dodajesz. Opinie sprawdza moderator (ręcznie).
Jeśli nie posiadasz produktu, nie oceniaj go. Taka opinia może wprowadzić inne osoby w
błąd. Opinię powinieneś dodać, gdy posiadasz produkt.
7. Moderator sprawdzi Twoją opinię w ciągu 48 godzin, od kiedy ją prześlesz.
8. Nie zredagujemy Twojej opinii. Jeśli moderator zauważy, że Twoja opinia jest
sprzeczna z tym regulaminem, nie opublikujemy jej lub ją usuniemy, po uprzednim
poinformowaniu o naszej decyzji w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres, który
podasz gdy dodajesz opinię lub na adres, który jest przypisany do Twojego konta w naszym
sklepie.
9. Zależy nam na autentyczności wystawianych opinii, dlatego w niektórych
przypadkach możemy poprosić Cię o wskazanie dowodu zakupu produktu lub innego
dowodu, wskazującego na posiadanie przez Ciebie lub Twoich bliskich danego produktu.
Takie działanie będzie miało miejsce w szczególności, gdy Twoja opinia wzbudzi nasze
wątpliwości (np. brak potwierdzenia zakupem, lub w przypadku użytkowników
niezalogowanych). Poinformujemy Cię o tym mailem w ciągu 96 godzin od momentu, w
którym wykryjemy nieprawidłowości. Wiadomość wyślemy Ci na:
o adres mailowy, który podasz, gdy dodajesz opinię – jeśli nie masz konta w naszym
sklepie; lub
o adres mailowy, który jest przypisany do Twojego konta w naszym sklepie – jeśli je
masz.
10. Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją w zakresie, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu
możesz odpowiedzieć na naszą wiadomość w ciągu 7 dni, od daty kiedy ją dostaniesz. Termin
ten jest ostateczny, po jego upływie nie będziesz mógł złożyć reklamacji, a Twoja opinia
zostanie usunięta, lub jej nie opublikujemy. Odpowiemy na Twoją reklamację w ciągu 7 dni
od jej otrzymania. Możemy uwzględnić Twoją reklamację i przywrócimy opinię na stronę lub
usuniemy ją z systemu – nasze stanowisko będzie ostateczne. Jeżeli Twoja opinia zostanie
przez nas usunięta zawsze możesz dodać nową opinię o tym produkcie.
11. Możemy skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej opinii. Skorzystamy wtedy z
danych, które nam przekażesz (adres mailowy).
12. Użytkownik serwisu internetowego APUS.PL, który uważa treść opublikowanej opinii
w sklepie APUS.PL za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do
sklepu APUS.PL zgłoszenie dotyczące tej treści.
13. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które
dokonały zgłoszenia, Sklep APUS PL. bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu
podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
14. Sklep APUS. PL rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której
dotyczy zgłoszenie w sposób obiektywny i z zachowaniem należytej staranności w terminie
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od wpływu zgłoszenia.
15. Decyzja może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w sklepie
APUS.PL.
16. Jeżeli zgłoszenie zawierało elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które
dokonały zgłoszenia, Sklep APUS PL. bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu
podmiotowi informację o swojej decyzji wraz z jej uzasadnieniem oraz pouczeniem na temat
możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
17. Sklep APUS.PL o podjętej decyzji powiadomi niezwłocznie także Użytkownika
odpowiedzialnego za treść opinii, której dotyczyło zgłoszenie wraz z przedstawieniem jej
uzasadnienia oraz pouczenia o możliwości odwołania się od decyzji.
18. Odwołanie od decyzji powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie i może zostać
wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem,
19. Sklep APUS.PL rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
20. Gdy zamieszczasz opinię, udzielasz nam nieograniczonej w czasie licencji na to,
abyśmy mogli ją nieodpłatnie wykorzystywać, rozpowszechniać, publikować, kopiować,
modyfikować (bez ingerencji w treść) oraz dystrybuować na terenie Unii Europejskiej i poza
nią. Będziemy mogli zatem:
a. rozpowszechniać Twoją opinię (lub jej część) czyli publiczne udostępniać ją w taki
sposób, aby każdy mógł:
o mieć do niej dostęp w wybranym miejscu i czasie;
o publicznie ją wyświetlać; oraz
o republikować;
b. utrwalać i zwielokrotniać Twoją opinię (lub jej część), czyli wytwarzać dowolną
techniką (techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego etc.) kolejne
egzemplarze Twojej opinii (lub jej części);
c. udzielać sublicencji osobom trzecim, aby mogły wykorzystywać Twoją opinię lub jej
część;
d. wykorzystywać Twoją opinię (lub jej część), aby promować i reklamować nasz sklep.
21. Jeśli chcesz edytować lub usunąć swoją opinię, którą już dodaliśmy, wyślij nam
wiadomość na adres sklep@apus.pl. Usuniemy Twoją opinię z naszego systemu, a Ty, jeśli
chcesz, dodasz nową. Napisz do nas z adresu, który jest przypisany do Twojego konta lub do
opinii i wskaż produkt (np. link), do którego chcesz zmienić opinię.
22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego regulaminu, przy czym
nowy regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do opinii w sklepie APUS.PL
opublikowanych po jego wprowadzeniu. Wszystkie opinie opublikowane w sklepie APUS.PL
zawarte przed wprowadzeniem nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu,
który obowiązywał w dniu opublikowania opinii w sklepie APUS.PL. O zmianie regulaminu
sprzedawca poinformuje za pośrednictwem serwisu APUS.PL.
23. Sklep APUS.PL wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z serwisem
APUS.PL przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich,
Komisją, Radą Usług Cyfrowych: e-mail: sklep@apus.pl.
24. Punkt kontaktowy, o którym mowa powyżej może być wykorzystywany również
przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sklepem APUS.PL.
Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Strona wykorzystuje pliki Cookies w celach niezbędnych do zapewnienia jej funkcjonalności (niezbędne pliki Cookies), ale także w celach statystycznych i reklamowych. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki Cookies będą umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej na temat plików Cookies dowiesz się z Polityki Prywatności.